_nr 2019-004

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno–architektonicznej zagospodarowania terenów wokół Jeziora Durowskiego w Wągrowcu

Informacje

Lokalizacja: Wągrowiec
Województwo: Wielkopolskie
Organizator: Gmina Miejska Wągrowiec
Współorganizator: SARP Oddział Poznań
Tryb: Zamówienie z wolnej ręki
Rodzaj: Realizacyjny
Typ: Jednoetapowy
Data ogłoszenia konkursu: 28.06.2019
Data rejestracji uczestników: 30.07.2019
Data składania prac: 07.10.2019
Data ogłoszenia wyników: 29.10.2019

Sędziowie

_Przewodniczący:
 • Marek Orłowski, SARP Szczecin, ZOIA RP
_Sędzia referent:
 • Przemysław Woźny, SARP Poznań, WOIA RP
_Członkowie sądu:
 • Szymon Weyna, UM w Wągrowcu, Wydział Infrastruktury, Architektury i Ekologii, SARP Poznań, WOIA RP
 • Jarosław Berendt, Burmistrz m. Wągrowca
 • Jakub Zadroga, Przewodniczący RM w Wągrowcu
 • Paulina Radecka-Kamińska, UM w Wągrowcu, Wydział Infrastruktury, Architektury i Ekologii
 • Michał Kapturczak, SARP Poznań, WOIA RP
 • Aleksandra Kornecka, SARP Poznań, WOIA RP
_Zastępca sędziego:
 • Piotr Pałczyński, Z-ca Burmistrza m. Wągrowca
 • Joanna Kapturczak, SARP Poznań, WOIA RP
_Sekretarz konkursu:
 • Katarzyna Wrońska, SARP Poznań, WOIA RP

Opis konkursu

Celem konkursu było uzyskanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej dla terenów leżących wokół Jeziora Durowskiego w Wągrowcu. Ze względu na uwarunkowania przyrodnicze oraz lokalizację terenu objętego opracowaniem proponowane rozwiązania powinny współistnieć z istniejącym zagospodarowaniem, uwzględniając skalę, formę oraz materiały. 
W opracowaniu konkursowym należało zaproponować promenadę spacerową wzdłuż brzegu jeziora, koncepcję zagospodarowania parku wraz z amfiteatrem jak również koncepcję rewitalizacji i modernizacji istniejącej plaży miejskiej i kąpieliska. [AK]

Do udziału w konkursie zostało zakwalifikowanych 58 Uczestników. 

Materiały zostały opublikowane dzięki uprzejmości i za zgodą Organizatora Konkursu.

 

Wyniki konkursu

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

I nagroda 40 000 zł

Marek Szapiel, Jakub Chrzanowski, Miłosz Korczak, Tomasz Kierończyk

Autorzy: Marek Szapiel, Jakub Chrzanowski, Miłosz Korczak, Tomasz Kierończyk

Uzasadnienie wyboru pracy:
Praca w umiejętny sposób łączy oczekiwania Inwestora dotyczące przeznaczenia terenu na obszary rekreacyjno – rozrywkowe oraz założenia krajobrazowe i wytyczne konserwatorskie. Koncepcja proponuje różnorodne funkcje i bogactwo rozwiązań urbanistyczno – przestrzennych.
Nagrodę przyznano za bardzo ciekawą architektonicznie koncentrację wielu funkcji w centralnej części plaży przy „Hotelu Pietrak”. Sąd Konkursowy z uznaniem ocenił propozycję tarasu widokowego na dachu nowej kawiarni na zamknięciu alei parkowej stanowiącej dojście do plaży. Praca z wyczuciem podchodzi do kwestii przyrodniczych i krajobrazowych, co daje szansę na stworzenie z otoczenia Jeziora Durowskiego prawdziwej wypoczynkowej strefy dla mieszkańców miasta Wągrowca.
Na szczególną uwagę zasługuje również przemyślana komunikacja samochodowa do przystani sprzętu wodnego, która obecnie jest utrudniona.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

II nagroda 30 000 zł

DOMINO Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj
grupadomino.pl

Autorzy: Wojciech Dunaj, Rafał Stemporowski, Izabela Chruściel, Paulina Włodarczyk, Klaudia Wolska

Uzasadnienie wyboru pracy:
Praca wpisuje zadane funkcje w sposób zgodny z naturalnym charakterem miejsca. Na uwagę zasługuje formowanie przestrzeni wokół jeziora w sposób wyrazisty, ale jednocześnie stonowany i wpisany w krajobraz. Praca w sposób twórczy przywraca funkcję pomostów spacerowo – kąpielowych wydzielających za pomocą wijącej się wstęgi 4 baseny o różnym przeznaczeniu. Szczególnie wartościowym pomysłem jest propozycja przywrócenia świetności istniejącemu pawilonowi kawiarni i odtworzenie jego pierwotnej formy. Całość uzupełnia program małych plaż, stanowiący ciekawą ideę aktywizacji prowadzonej wzdłuż brzegu jeziora.
Propozycja przebudowy istniejącego amfiteatru, choć atrakcyjna plastycznie i architektonicznie wymagałaby głębszej analizy ekonomicznej w zakresie możliwości realizacji w ramach założonego budżetu. Przyjęte rozwiązania funkcjonalne i ich atrakcyjność nie są zgodne z oczekiwaniami inwestora. Wątpliwości Sądu Konkursowego budzi również proponowana głębokość basenów przybrzeżnych, szczególnie dla dzieci oraz lokalizacja nowego obiektu WOPR.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

III nagroda 15 000 zł

KJ Architekci
kjarchitekci.pl

Autorzy: Katarzyna Jucha, Michał Jania, Filip Łękawski

Uzasadnienie wyboru pracy:
Nagrodę przyznano za odważną próbę stworzenia nad jeziorem Durowskim letniego centrum aktywności mieszkańców Wągrowca. Oczekiwaniom dużej ilości odwiedzających służyć ma budowa nowej kawiarni utrzymana w modernistycznym duchu istniejącej obecnie. Na szczególną uwagę zasługuje propozycja rozbudowania funkcji plażowej również po zachodniej stronie jeziora.
Wątpliwości budzi forma spektakularnego, dwupoziomowego molo, sięgającego daleko w głąb jeziora, przysłaniająca panoramę miasta i widoki na krajobraz jeziora. Jego realizacja w głębokim akwenie wymagałaby dokładnej analizy ekonomicznej. Analizy wymaga również sama ilość basenów wzdłuż niezwykle długiego pomostu szczególnie w rejonie przystani sprzętu wodnego.
Obudowa istniejącego amfiteatru zielonym trejażem jest dobrym pomysłem zmniejszenia akustycznej uciążliwości amfiteatru w czasie koncertów, jednak sama forma wymagałaby jeszcze studiów i alternatywnych rozwiązań koncepcyjnych. Wątpliwości budzi wzajemna relacja pomiędzy skalą proponowanej zabudowy,
a walorami krajobrazowymi.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Wyróżnienie 5 000 zł

Piotr Łuszczek
planzabudowy.com

Autorzy: Piotr Łuszczek, Agnieszka Wicińska, Piotr Kryczka, Adrian Porada

Uzasadnienie wyboru pracy:
Sąd Konkursowy pozytywnie ocenia rozwiązania proekologiczne zaproponowane w projekcie takie jak: ścieżki rowerowe pochłaniające nadmiar wody deszczowej, niecki retencyjne, ogrody deszczowe.
Wyrazista forma nowej siedziby WOPR i zaplecza technicznego mariny zlokalizowana na wodzie wraz ze wspartym na pylonach odcinkiem ścieżki rowerowej zdominowałaby ten fragment nabrzeża tworząc silny akcent w panoramie miasta, co nie jest zgodne ze wskazaniami konserwatorskimi. Rozbudowana inwestycja spowodowałaby zakłócenie otwarć widokowych na jezioro obniżając tym samym walory krajobrazowe terenu.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Wyróżnienie 5 000 zł

Pniewski Architekci
pniewskiarchitekci.pl

Autorzy: Patryk Pniewski

Uzasadnienie wyboru pracy:
Na uwagę w projekcie zasługuje sposób zagospodarowania przestrzeni nabrzeżnej parkowo – rekreacyjnej  o różnorodnej funkcji wyposażonej w interesujące propozycje adresowane do różnych odbiorców: wielopoziomowe ścieżki piesze i rowerowe, ścieżki wodne, place zabaw,  strefy relaksu na hamakach.
Autorzy projektu znacząco ingerują w zastany układ urbanistyczny przenosząc amfiteatr na brzeg jeziora, a w jego obecnym miejscu tworzą plac w centrum parku z nową zabudową pełniącą rolę zaplecza gastronomicznego i sanitarnego. Wkomponowany w skarpę zadaszony amfiteatr oraz kubatura sceny zlokalizowana bezpośrednio na jeziorze będą stanowiły w słabo rozrzeźbionej linii brzegowej wyraźny akcent. Zdaniem Sądu Konkursowego nieuzasadniona funkcjonalnie i kosztowna propozycja projektowa negatywnie wpłynie na walory krajobrazowe terenu, jakim jest malownicze jezioro o charakterze rynnowym.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Wyróżnienie 5 000 zł

Szymon Nowakowski, Jędrzej Pawlaczyk

Autorzy: Szymon Nowakowski, Jędrzej Pawlaczyk

Uzasadnienie wyboru pracy:
Praca podejmuje próbę prostego i czytelnego ukształtowania nowej zabudowy w rejonie plaży miejskiej, w postaci dwóch szkieletowych obiektów porośniętych zielenią. Obiekty te z tarasami widokowymi i możliwością dowolnego układu funkcji, w przyszłości mogłyby wtopić się w istniejącą zieleń a nawet ja dodatkowo wzmocnić. Skumulowanie kubatur i funkcji na jednym obszarze ma w całości minimalizować ingerencję w przyrodę. Niepokój budzi jednak duża skala tych budynków w sylwecie brzegu jeziora. Pomiędzy budynkami  zaprojektowano molo wraz z przystankiem pływającej kawiarni i mariną.
Wątpliwości budzi forma i lokalizacja projektowanych budynków oraz mola w  kontekście jeziora, a także forma i lokalizacja amfiteatru z widownią zwróconą ku zachodowi.

platforma ARCHIKONKURS istnieje dzięki wsparciu

Forbo
Strona internetowa Archikonkurs wykorzystuje pliki „cookies”. Użytkownik może zmienić warunki korzystania z plików "cookies" poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat przechowywania i wykorzystania plików "cookies" znajdują się w Polityce Prywatności