_nr 2023-038

Wyniki konkursu na projekt rewitalizacji i adaptacji zespołu pałacowego w Bieżuniu

Informacje

Lokalizacja: Bieżuń
Województwo: Mazowieckie
Organizator: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
Współorganizator: SARP Warszawa
Tryb: Zamówienie z wolnej ręki
Rodzaj: Realizacyjny
Typ: Dwuetapowy
Data ogłoszenia konkursu: 12.07.2023
Data rejestracji uczestników: 31.07.2023
Data składania prac: 29.09.2023
Data ogłoszenia wyników: 12.12.2023

Sędziowie

_Przewodniczący:
  • Andrzej Bulanda, OW SARP
_Sędzia referent:
  • Kamil Miklaszewski, OW SARP
_Członkowie sądu:
  • Michał Sikorski, OW SARP
  • Paweł Cukrowski, Departament Kultury Promocji i Turystyki UMWM
  • Andrzej Szymański , Miasto i Gmina Bieżuń
  • Kamil Szczepkowski, WU Ochrony Zabytków w Warszawie Delegatura w Ciechanowie
  • Anna Rzeszotarska, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
  • Jerzy Piotrowski, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
_Sekretarz konkursu:
  • Rafał Mroczkowski, OW SARP

Opis konkursu

Konkurs na koncepcję architektoniczno-przestrzenną kompleksu zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu wraz z zagospodarowaniem terenu parku był odpowiedzią na potrzebę rewitalizacji obiektu dla celów muzealnych, kulturalnych oraz naukowych. Organizator poszukiwał propozycji rozwiązań najelpszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym. [AK]

W konkursie złożono 5 prac.

Materiały zostały opublikowane dzięki uprzejmości i za zgodą Organizatora Konkursu.

 

Wyniki konkursu

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

I nagroda 50 000 zł

topoScape, Archigrest
toposcape.pl, archigrest.com

Autorzy: Maciej Kaufman, Marcin Maraszek, Magdalena Wnęk, Justyna Dziedziejko, Joanna Chylak, Jerzy Przychodni, Piotr Dombrowski, Marcin Stępień, Natalia Janek, Michał Trawiński, Malwina Żbikowska

Uzasadnienie wyboru pracy:
Za śmiałe autorskie odczytanie warunków konkursu jako twórczej kontynuacji wizji rozwoju barokowej rezydencji, zarówno w wymiarze architektonicznym jak i pejzażowym. Założenia to prowadzi do stworzenia nowej współczesnej wartości przestrzennej w postaci nowych kubatur naziemnych, które pozwalają na realizację założonego programu funkcjonalnego z poszanowaniem dla historycznego założenia . Jest to też jednoznaczna próba zasygnalizowania współczesnej warstwy stanowiącej nowy element nawarstwień zespołu- co wzbogaca jego odbiór w kontekście historycznym.

więcej
Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

II nagroda 40 000 zł

22ARCHITEKCI, Górecki Architekci
22architekci.pl

Autorzy: Dominik Górecki, Aleksandra Zubelewicz – Lada, Urszula Wróblewska, Aleksander Drzewiecki, Michał Tatjewski, Ewa Parol, Anna Kurek, Magdalena Opalińska, Tomasz Kamiński

Uzasadnienie wyboru pracy:
Praca uzyskała nagrodę za najpełniej zrealizowany postulat znalezienia spójnej formy architektonicznej całego zespołu z jednoczesnym czytelnym wskazaniem za pomocą oszczędnych środków wyrazu które elementy zespołu były przedmiotem całkowitej rekonstrukcji. Praca poprzez,  całościowe , spójne i wyważone potraktowanie tematu, ukazuje rzetelny warsztat projektowy autorów. Projektowane jest całościowe odtworzenie założenia parkowego o dużym nasyceniu detalem i bogatym programie funkcjonalnym na całym obszarze opracowania.

więcej
Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

III nagroda 30 000 zł

JAZ+Architekci
jazplus.pl

Autorzy: Julian Żmijewski, Andrzej Jaworski, Anna Kotowska, Maja Skibińska, Aleksandra Wiktorko-Rakoczy, Martyna Kędrzyńska, Wiktorko-Rakoczy (Warszawa), Martyna Kędrzyńska, Klaudia Wujkowska, Joanna Lipnicka, Zuzanna Trzcińska, Monika Gierbisz, Urszula Michalska, Olga Michalik, Elżbieta Urbaniak, Michał Mojecki, Michał Zarychta, Hanna Hezler

Uzasadnienie wybory pracy:
Praca realizuje większość kluczowych postulatów funkcjonalno-użytkowych zawartych w wytycznych konkursowych. Wątpliwości sądu konkursowego wzbudziły jednak decyzje funkcjonalno-przestrzenne dotyczące lokalizacji basenu oraz rozwiązania części podziemnej wskazujące na brak możliwości zachowania reliktów archeologicznych. Omawiana praca we właściwy sposób przeprowadza dyspozycję funkcjonalną części hotelowej i muzealnej. W opinii sądu konkursowego brak jest jednak właściwego uzasadnienia lokalizacji basenu w centralnej części założenia, pod dziedzińcem honorowym.

więcej
Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Wyróżnienie równorzędne 15 000 zł

jrk72
jrk72.pl

Autorzy: Jacek Krych, Michał Nawrot, Joanna Urbanowicz, Maciej Nonas, Marek Szeniawski

Uzasadnienie wyboru pracy:
Praca realizuje część postulatów zawartych w materiałach konkursowych. Uwzględniono zakres wytycznych konserwatorskich dotyczący odtworzenia historycznych elementów zespołu pałacowo-obronnego na podstawie wyników zrealizowanych badań. Zaprojektowany układ funkcjonalny i przestrzenny całości zespołu jest czytelny, poprawnie rozdzielono komunikację gości hotelu od gości muzeum i obsługi obiektu. Jednocześnie praca proponuje bardzo głębokie przekształcenie układu przestrzennego budynku Pałacu, zarówno układu funkcjonalnego parteru jak i przekroju w obrębie środkowego ryzalitu w celu uzyskania otwarcia przestrzennego pomiędzy parterem a piętrem.

więcej
Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Wyróżnienie równorzędne 15 000 zł

Adamiczka Consulting, Bartosz Adamiczka, Tomasz Broma
adamiczka.pl

Autorzy: Jerzy Adamiczka, Bartosz Adamiczka, Tomasz Broma, Maria Czarnecka, Dominika Jasińska, Julia Zuba, Matylda Wolff, Alicja Anioł, Alicja Smoczyk, Aleksandra Gierko, Natalia Bańdo, Aleksander Czerwonka-Jabłoński, Tomasz Borowiak, Agnieszka Zawiszewska-Dominiczak, Joanna Rotkiewicz

Uzasadnienie wyboru pracy:
Praca realizuje większość kluczowych postulatów funkcjonalno-użytkowych zawartych w wytycznych konkursowych oraz wytycznych konserwatora zabytków. Wątpliwości sądu konkursowego wzbudził zakres kreacji konserwatorskich i wynikający z tego charakter zaprojektowanych wnętrz muzealnych, odbiegających w opinii sądu od wytycznych sformułowanych przez konserwatora zabytków.

więcej

platforma ARCHIKONKURS istnieje dzięki wsparciu

Forbo
Strona internetowa Archikonkurs wykorzystuje pliki „cookies”. Użytkownik może zmienić warunki korzystania z plików "cookies" poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat przechowywania i wykorzystania plików "cookies" znajdują się w Polityce Prywatności