_nr 2023-041

Wyniki konkursu na projekt ścieżki w "koronach drzew" oraz wieży widokowej na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego

Informacje

Lokalizacja: Zwierzyniec
Województwo: Lubelskie
Organizator: SARP Oddział Lublin
Współorganizator: Roztoczański Park Narodowy
Tryb: Zamówienie z wolnej ręki
Rodzaj: Realizacyjny
Typ: Jednoetapowy
Data ogłoszenia konkursu: 18.07.2023
Data składania prac: 29.09.2023
Data ogłoszenia wyników: 17.10.2023

Sędziowie

_Przewodniczący:
  • Arkadiusz Bojczuk, SARP Oddział Lublin
_Zastępca przewodniczącego:
  • Tadeusz Grabowski, RPN
_Sędzia referent:
  • Bartłomiej Kożuchowski, SARP Oddział Lublin
_Członkowie sądu:
  • Wiesław Droździel, RPN
  • Łukasz Sędłak, Kierwonik ZUP
  • Jerzy Korszeń, SARP Oddział Lublin
  • Bielecki Wojciech, SARP Oddział Lublin
_Zastępca członka sądu konkursowego:
  • Paweł Marczakowski, Kierownik OEM
  • Paweł Mierzwa, SARP Oddział Lublin
_Sekretarz konkursu:
  • Adriana Plewa

Opis konkursu

Celem Konkursu było uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji budowy ścieżki w koronach drzew oraz tarasu widokowego na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego w miejscowości Zwierzyniec i Panasówka wraz z zagospodarowaniem terenu. 
Organizator okreslił szczegółową trasę do zaprojektowania w pracach konkrsowych, z początkiem ścieżki u podnóża wydmy w obszarze istniejącego Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego RPN, będącym kontynuacją zagospodarowania terenu przyległego do OEM. Pierwszym etapem przejścia miała być droga przez wydmę tunelem lub przekopem z przestrzennymi modelami umieszczonymi na ścianach bocznych, ukazującymi profile glebowe wraz z systemami korzeniowymi drzew, po czym ścieżka miała przebiegać po gruncie wzdłuż grzbietu wydmy. Na tym odcinku należało uwzględnić taras obserwacyjny z widokiem na sąsiadującą „Księżą łąkę", na której będzie można obserwować koniki polskie. Dalej należało zaprojektować skręt ścieżki z grzbietu wydmy w kierunku rzeki Świerszcz z przejściem na pomost wiodący pomiędzy drzewami. Trasa miała wić się wznoszącą serpentyną między koronami drzew, gdzie należało zlokalizować zadaszoną platformę widokową z małą architekturą i elementami edukacyjnymi, przewidzianą dla grupy ok. 50 osób. Z platformy ścieżka miała kierować się w stronę  tzw. „Zwierzyńczyka”, układu wodnego, i tam kończyć swój bieg jednokierunkową klatką schodową. Uczestnicy mogli zgłaszać zarówno osobne projekty dla ścieżki (zadanie A) i tarasu widokowego (zadanie B), jak i podjąć się obu zadań. [AK]

Dla zadania A wpłynęło 8 prac konkursowych, a dla zadania B - 11 prac. 

Materiały zostały opublikowane dzięki uprzejmości i za zgodą Organizatora Konkursu.

Wyniki konkursu

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

I nagroda dla Zadania A 20 000 zł

Autograf Studio
autograf-studio.pl

Autorzy: Marcin Galas, Tomasz Smuga, Paulina Stachura, Wojciech Szkarłat

Uzasadnienie wyboru pracy:
Autor pracy wykazał największą zgodność przedstawionej koncepcji ścieżki w Koronach Drzew z założeniami  programowymi i ideowymi, ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych zawartych w załączniku do Regulaminu (zał. nr F 03). Praca jest oryginalna i proponuje atrakcyjne rozwiązania architektoniczne.

więcej
Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

II nagroda dla Zadania A 14 000 zł

Archidea - Królikowski Architekci Spółka Partnerska
archidea-spp.pl

Autorzy: Łukasz Królikowski, Artur Hibner

Uzasadnienie wyboru pracy:
Autor pracy zaprezentował inny niż proponowany w załącznikach, ciekawy pomysł na przebieg ścieżki w Koronach Drzew. Jako nadrzędne założenie projektowe praca 03 przyjmuje ochronę przyrody i krajobrazu Roztoczańskiego Parku Narodowego. Odmienna od wytycznych, i zdaniem Sądu Konkursowego ciekawa jest lokalizacja tunelu, która nie narusza struktury wydm, ale wykorzystuje istniejącą między nimi przerwę. Praca jest oryginalna i proponuje atrakcyjne rozwiązania architektoniczne, jak platforma widokowa na Księżą Łąkę z "minitrybuną", czy wspomniany tunel ułożony w prześwicie między wydmami. Część nadziemna ścieżki w Koronach Drzew pozostaje zdaniem Sądu Konkursowego zbyt monotonna i nie zawiera elementów określonych w wytycznych do wykonania koncepcji.

więcej
Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

III nagroda dla Zadania A 8 000 zł

NM architekci Tomasz Marciniewicz
nmarchitekci.pl

Autorzy: Zuzanna Szpocińska, Tomasz Marciniewicz, Jerzy Grochulski, Konrad Matulaniec, Anna Przybyła, Kinga Garus, Radosław Gralak

Uzasadnienie wyboru pracy:
Autorzy pracy zaprezentowali zgodny z wytycznymi do wykonania koncepcji (zał. F 03 do Regulaminu konkursu) pomysł na przebieg ścieżki w Koronach Drzew. Jako nadrzędne założenie projektowe praca 07 przyjmuje ochronę przyrody i krajobrazu Roztoczańskiego Parku Narodowego. Zaproponowana trasa i forma ścieżki umożliwia zwiedzanie Roztoczańskiego Parku Narodowego bez jego zadeptywania, jak podkreślają autorzy w części opisowej. Takie podejście do projektu wzbudziło uznanie Sądu Konkursowego.

więcej
Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Wyróżnienie równorzędne dla Zadania A 4 000 zł

Autorzy: Małgorzata Przegalińska, Paulina Burak, Michał Patyk

Uzasadnienie wyboru pracy:
Autorzy pracy zaprezentowali zgodny z wytycznymi do wykonania koncepcji (zał. F 03 do Regulaminu konkursu) pomysł na przebieg ścieżki w Koronach Drzew. Jednak część podziemna przykryta szklaną piramidą odbiega od założeń Organizatora konkursu. Wątpliwości Sądu Konkursowego budzą skala i forma dwóch wież widokowych (jedna zlokalizowana na wydmie).
Autorzy pracy zaproponowali "ślimacznice" i platformy widokowe na trasie spaceru wśród drzew, które różnią się od siebie sposobem eksploracji, posiadają zróżnicowaną nawierzchnię, różny poziom trudności i przekaz. Zdaniem Sądu Konkursowego takie rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne zasługują na wyróżnienie.

więcej
Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Wyróżnienie równorzędne dla Zadania A 4 000 zł

Michał Fronk Architekt

Autorzy: Michał Fronk, Wojciech Kołodyński, Maria Balawejder

Uzasadnienie wyboru pracy:
Autorzy pracy zaprezentowali zgodny z wytycznymi do wykonania koncepcji (zał. F 03 do Regulaminu konkursu) pomysł na przebieg ścieżki w Koronach Drzew. Stworzony system, jak piszą autorzy, oparty na składaniu ze sobą klocków, tworzący kombinacje w skalach mikro (mała architektura) i mezo (obiekty kubaturowe) ma za zadanie wprowadzić makroorganizację (zagospodarowanie) przestrzeni. Zdaniem Sądu Konkursowego, mimo ciekawej modularyzacji trasy ścieżki, staje się ona dominującym elementem w przestrzeni i atrakcją „samą w sobie”. Na wyróżnienie zasługuje bardzo dobrze technicznie opracowany projekt, który został zaprezentowany w bardzo czytelny sposób.

więcej
Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

I nagroda dla Zadania B 20 000 zł

Makowscy Mużacz
makowscymuzacz.com

Autorzy: Krzysztof Makowski, Łukasz Mużacz; Rodryg Czyż – konsultacje konstruktorskie

Uzasadnienie wyboru pracy:
W pracy autorzy najpełniej dostosowali koncepcję wieży widokowej do założeń programowych i ideowych, ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych zawartych w załączniku do Regulaminu konkursu (załącznik nr F 04). Praca jest oryginalna i proponuje atrakcyjne rozwiązania oraz walory architektoniczne. Sąd konkursowy docenił odwołanie w koncepcji do tradycyjnych wzorców sztuki budowania w połączeniu z minimalistyczną, współczesną formą wieży. Zastosowanie drewna jako materiału konstrukcyjnego jest naturalną, najbardziej właściwą decyzją dla tej lokalizacji. Sąd konkursowy uznał, że konstrukcja drewniana z wielkogabarytowych elementów będzie się dobrze naturalnie starzeć a więc nabierać wartości przy zachowaniu wartości konstrukcyjnych.

więcej
Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

II nagroda dla Zadania B 14 000 zł

IL SENSO Iwona Czapka
il-senso-arch-iwona-czapka.business.site

Autorzy: Iwona Czapka, Jan Jasica

Uzasadnienie wyboru pracy:
W pracy autorzy w dużym stopniu dostosowali koncepcję wieży widokowej do założeń programowych i ideowych, ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych zawartych w załączniku do Regulaminu konkursu (załącznik nr F 04). Praca jest oryginalna i proponuje rozwiązania architektoniczne zasługujące na uwagę. Jednocześnie Sąd konkursowy zwraca uwagę, że obudowa z profili stalowych o przekroju koła Ø 20, 30 i 40 cm stanowi jedynie osłonę, a nie konstrukcję wieży.

więcej
Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

III nagroda dla Zadania B 8 000 zł

DWAA Architekci
dwaa-architekci.pl

Autorzy: Marcin Wolszczak, Oliwia Dec-Wolszczak

Uzasadnienie wyboru pracy:
W pracy autorzy w dużym stopniu dostosowali koncepcję wieży widokowej do założeń programowych i ideowych, ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych zawartych w załączniku do Regulaminu Konkursu (załącznik nr F 04). Praca jest oryginalna i proponuje rozwiązania architektoniczne zasługujące na nagrodę.

więcej
Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Wyróżnienie równorzędne dla Zadania B 4 000 zł

studio4SPACE, Atelier Entropic
studio4space.com, entropic.es

Autorzy: Magdalena Mróz, Geoffrey Elberle, Bartosz Dendura, Michał Kucharski

Uzasadnienie wyboru pracy:
W pracy autorzy w wystarczającym stopniu dostosowali koncepcję wieży widokowej do założeń programowych i ideowych, ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych zawartych w załączniku do Regulaminu konkursu (załącznik nr F 04). Praca jest oryginalna i proponuje odważne rozwiązania architektoniczne i przestrzenne zasługujące na wyróżnienie.

więcej
Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Wyróżnienie równorzędne dla Zadania B 4 000 zł

Autorzy: Tomasz Bekas, Michał Szymański, Jakub Wichtowski

Uzasadnienie wyboru pracy:
W pracy autorzy w wystarczającym stopniu dostosowali koncepcję wieży widokowej do założeń programowych i ideowych, ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych zawartych w załączniku do Regulaminu konkursu (załącznik nr F 04). Praca jest oryginalna, proponuje ciekawe i atrakcyjne rozwiązania architektoniczne i przestrzenne zasługujące na wyróżnienie.
Autorzy pracy zaproponowali układ przestrzenno-funkcjonalny umożliwiający obserwację widnokręgu, z naciskiem na cztery wyszczególnione kierunki: Roztoczański Park Narodowy, Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy, Łąki Tereszpola i Biłgoraj. Zdaniem Sądu konkursowego kierunkowanie widoków ogranicza możliwość pełnego obrazu otoczenia, zwłaszcza, że wieża jest, jak opisują autorzy, obłożona deską, raz w płaszczyźnie elewacji, raz ustawiona sztorc.

więcej

platforma ARCHIKONKURS istnieje dzięki wsparciu

Forbo
Strona internetowa Archikonkurs wykorzystuje pliki „cookies”. Użytkownik może zmienić warunki korzystania z plików "cookies" poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat przechowywania i wykorzystania plików "cookies" znajdują się w Polityce Prywatności