_nr 2023-63

Wyniki konkursu na projekt budynków na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno oraz Centrum Kultury z salą widowiskową

Informacje

Lokalizacja: Piaseczno
Województwo: Mazowieckie
Organizator: Gmina Piaseczno
Współorganizator: SARP Warszawa
Tryb: Zamówienie z wolnej ręki
Rodzaj: Realizacyjny
Typ: Dwuetapowy
Data ogłoszenia konkursu: 02.11.2023
Data rejestracji uczestników: 30.11.2023
Data składania prac: 23.02.2024
Data ogłoszenia wyników: 21.05.2024

Sędziowie

_Przewodniczący:
  • Andrzej Bulanda, OW SARP
_Sędzia referent:
  • Maria Saloni-Sadowska, OW SARP
_Asystent sędziego referenta:
  • Bartosz Lewandowski, OW SARP
_Członkowie sądu:
  • Robert Widz, sędzia ze strony Organizatora
  • Agnieszka Zubala, sędzia ze strony Organizatora
  • Kinga Socha, sędzia ze strony Organizatora
  • Piotr Piętka, sędzia ze strony Organizatora
  • Rafał Sieraczyński, sędzia ze strony Organizatora
_Sekretarz konkursu:
  • Rafał Mroczkowski, OW SARP

Opis konkursu

Przedmiotem konkursu organizowanego przez Gminę Piaseczno przy wsparciu Warszawskiego Oddziału SARP było opracowanie koncepcji zespołu budynków administracji publicznej i kultury na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno oraz Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu. Inwestycja ma powstać w kwartale wyznaczonym ulicami Sierakowskiego, Rynkową i Zgoda oraz kanałem Rzeki Perełka. Organizator zakłada etapowanie, przy czym w I etapie będzie realizowany obiekt Centrum Kultury z sala widowiskową i częścią garażu podziemnego, a w II planowany jest ratusz z garażem podziemnym łączącym się z garażem z I etapu. Organizator oczekiwał od Uczestników uwzględnienia w pracach konkursowych istniejącej parcelacji z odzwierciedleniem w czytelnych podziałach na elewacjach zgodnie z wpisem do rejestru zabytków, a także istniejących obiektów łaźni i kamienicy przy ul. Sierakowskiego, w tym odniesienia się do ich gabarytów i wyglądu, które stanowią o tożsamości miejsca. Ponadto w zakresie studialnym należało również odnieść się do istniejącego budynku dawnej mykwy z cennymi basenami do tradycyjnego obrządku judaistycznego przeznaczonymi do bezwzględnego zachowania. 
W projektach Centrum Kultury należało przyjąć, że obiekt będzie działał jako teatr impresaryjny, sala koncertowa, sala kinowa i sala konferencyjno-dydaktyczna, przy czym funkcją wiodącą ma być teatr i sala koncertowa. Nowy budynek Urzędu Miasta i Gminy jest przewidziany dla 18 wydziałów, 4 biur i 6 referatów oraz 7 stanowisk samodzielnych, a dodatkowo obsługi działania Straży Miejskiej i Systemu Płatnego Parkowania - w sumie 371 pracowników. [AK]

Maksymalny planowany koszt realizacji inwestycji - 318 081 000 zł brutto
Maksymalny planowany koszt wynagrodzenia projektanta nie przekroczy kwoty stanowiącej
4,7% planowanego łącznego kosztu realizacji inwestycji brutto, tj. 14 949 807 zł

W II etapie konkursu zostało złożonych 5 prac.

Materiały zostały opublikowane dzięki uprzejmości i za zgodą Organizatora Konkursu.

Wyniki konkursu

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

I nagroda 60 000 zł

JSK Architekci, HPP Architekten
jskarchitekci.pl, hpp.com/en

Autorzy: Zbigniew Pszczulny, Mariusz Rutz, Remigiusz Otrzonsek, Piotr Bury, Anna Okoń, Piotr Słomianowski, Nicole Piasecki, Jakub Pieńkowski Akustyka: Akustix Sp. z o.o.

Uzasadnienie wyboru pracy:
Praca wyróżnia się konsekwentnym zagospodarowaniem kwartału, które tworzy zwarty blok zabudowy. W efekcie odpowiada specyfice miejsca i porządkuje zastany, nieco chaotyczny układ urbanistyczny. Autorzy odczytują „kod tożsamości lokalnej” miasta Piaseczna i z dużą wrażliwością analizują zastany kontekst urbanistyczny. Wynikiem jest kompozycja rozdrobnionych brył współgrających zarówno z istniejącą zabudową jak i z sąsiedztwem parku. Świadomie zastosowana skala niuansująca wysokości zabudowy oraz współgrające z funkcją rozbicie kubatur na mniejsze elementy dobrze dopasowują nowo powstające założenie do tkanki miejskiej i sąsiedztwa parku.

więcej
Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

II nagroda 50 000 zł

JEMS Architekci
jems.pl

Autorzy: Martyna Dryś, Katarzyna Kuźmińska, Paweł Panfiluk, Maciej Rydz

Uzasadnienie wyboru pracy:
Praca prezentuje unikalne podejście do integracji nowoczesnej funkcji z historycznym kontekstem miejskim. Autorzy projektu zaproponowali rozwiązanie urbanistyczne łączące park z ulicą Sierakowskiego poprzez pasaż stanowiący sekwencję wnętrz urbanistycznych. Zestawienie wnętrz pasażu wraz z sąsiadującymi na całej jego długości holami Centrum Kultury jest niezwykle silną stroną proponowanego rozwiązania. Nawleczenie funkcjonalne foyer obydwu sal na ten podłużny układ, kreuje niespotykane możliwości aranżacyjne. Takie rozplanowanie ma szansę odpowiadać na przyszłe, nienazwane dzisiaj, wyzwania programowe. Zdecydowana forma architektury Centrum Kultury z pionowymi akcentami wieżowymi na narożnikach jest propozycją nieoczywistą, która swą formą może budować tożsamość nowego Piaseczna.

więcej
Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

III nagroda 40 000 zł

P2PA, LAN
p2pa.pl, lan-paris.com

Autorzy: Aleksander Blicharski, Paolo Ceresatto, Benoit Jallon, Urszula Jędrzejak, Łukasz Kaczmarek, Laure Kovalski, Jakub Kozaczenko, Umberto Napolitano, Jakub Podgórski, Maciej Popławski, Jean-Paul Lamoureux, Franck Boutté, Achille Nouazé, Agnieszka Gasparska, Karolina Mosieniak, Patryk Zaręba

Uzasadnienie wyboru pracy:
Szczególną wartością Pracy jest klarowna i czysta kompozycja urbanistyczna. Powściągliwa forma architektoniczna i świadome zróżnicowanie obu budynków tworzą przemyślany zespół zabudowy o jednoznacznie współczesnym i miejskim wyrazie. Przestrzenie publiczne pomiędzy budynkami to przejrzysty układ placów i przejść, który porządkuje centrum miasta, brak mu jednak zniuansowania oczekiwanego w złożonej, wielowątkowej lokalizacji centrum Piaseczna.

więcej
Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Wyróżnienie 20 000 zł

Pracownia Architektoniczna 1997, Gąska Wojcieszak Pracownia Architektoniczna
pa1997.pl, gwpa.pl

Autorzy: Krzysztof Frąckowiak, Łukasz Gąska, Rafał Hodyra, Aleksandra Kornecka, Kornel Kuzański, Magda Lelonkiewicz, Marta Sowińska-Gąska, Katarzyna Weiss, Mirosław Wojcieszak

Uzasadnienie wyboru pracy
W Pracy na uznanie zasługuje dobre wkomponowanie nowej zabudowy w skalę miasta, trafne rozróżnienie w formie pomiędzy budynkami Centrum Kultury i Ratusza oraz klarowne opracowanie pierzei ulicy Sierakowskiego. Pomiędzy budynkami utworzono wyraźny pasaż połączony ze strefą wejściową do Ratusza. Jest to rozwiązanie porządkujące i wzbogacające centrum miasta zwłaszcza na połączeniu Placu Piłsudskiego i Skweru Kisiela. Na uwagę zasługuje budowanie lekko odchylonej pierzei Centrum Kultury kierujące ruch użytkowników w kierunku wejścia do pasażu.

więcej
Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Wyróżnienie 20 000 zł

Plus3-Architekci
plus3architekci.pl

Autorzy: Katarzyna Głażewska, Aleksandra Stoltz, Hanna Kazantseva, Zuzanna Kocon

Uzasadnienie wyboru pracy:
W Pracy zaproponowano nieoczywisty układ przestrzenny budynków orientowanych równolegle do ulic Sierakowskiego i Zgoda. Pomiędzy prostymi bryłami stworzono sekwencję placów, przejść i pasaży, które wzbogacają istniejącą tkankę miejską centrum Piaseczna. Wycofany od strony Sierakowskiego prosty budynek Ratusza stanowi właściwe tło dla historycznych budynków Łaźni i kamienicy przy Sierakowskiego 7 podkreślając ich skalę i wartość. Formę Centrum Kultury uznano jednak za zbyt dominującą zwłaszcza w widoku od strony parku. Rozwiązania elewacji obu budynków mimo wprowadzonej artykulacji ocenione zostały jako niekonsekwentne i nie w pełni adekwatne dla lokalizacji.

więcej

platforma ARCHIKONKURS istnieje dzięki wsparciu

Forbo
Strona internetowa Archikonkurs wykorzystuje pliki „cookies”. Użytkownik może zmienić warunki korzystania z plików "cookies" poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat przechowywania i wykorzystania plików "cookies" znajdują się w Polityce Prywatności